Producten

GraS

Gras wordt al lang gebruikt vanwege zijn isolerende eigenschappen, groeit bijna overal, hoeft niet te worden verbouwd en vernieuwt zichzelf zeer snel. 

Gras absorbeert een grote hoeveelheid CO2 en draagt zo bij tot een positief effect op de planeet.

Voor Gramitherm is het “verloren” gras van onderhoud en veiligheidsmaaien, niet bestemd voor veevoeder, dat teruggewonnen wordt in isolatiepanelen: het is een voorbeeld van circulaire economie. Zie documenten om te downloaden hieronder (FR)

 

Doc gestion des bords de route-BV-Flume

Plaquette fauchage

HET GRAMITHERM PROCES

Het Gramitherm®-proces maakt het mogelijk om gras volledig te gebruiken als grondstof, zonder afval te creëren.

Het proces is exclusief en maakt het mogelijk om enerzijds de cellulosevezels – gebruikt voor de productie van Gramitherm® – en anderzijds de verteerbare verbindingen voor de productie van biogas.

Het innovatieve karakter ligt in een door Gramitherm® ontwikkeld en gepatenteerd proces dat bestaat uit een productiecyclus in 3 stappen :

  • De teelt en oogst van het “verloren” gras (1 hectare gras maakt het mogelijk om 200 m3 isolatie te produceren)
  • Extractie van cellulosevezels uit gras
  • De fabricatie van flexibele isolatiepanelen (AIR-LAY technologie en thermovormoven)

GRAMITHERM HEEFT EEN POSITIEVE INVLOED OP HET MILIEU :

Vergelijking met andere veelgebruikte isolatiematerialen toont de onmiskenbare milieuvoordelen van Gramitherm® aan.

  • Gramitherm® heeft een positieve ecologische voetafdruk omdat de CO2 die wordt uitgestoten tijdens de verschillende fases van de productie en de levensduur van het product minder is dan de CO2 die door het gras wordt opgevangen tijdens de groei !
  • De energie die wordt gebruikt tijdens het produceren van Gramitherm® is 20% lager dan de energie die wordt verbruikt bij het isoleren van producten zoals geperst polystyreen.

De milieueffecten geassocieerd aan de productie van Gramitherm® zijn onder meer de teelt van het gras, de toevoeging van brandvertragers, de vezels die als bindmiddel worden gebruikt en de warmte die wordt gebruikt om het product te koken. De keuze van brandvertrager is bepaald door het onschadelijke karakter ervan vanuit een hygiënisch oogpunt. Bovendien wordt er in de milieu-impactanalyse geen rekening gehouden met de vele voordelen van de grasteelt voor de bodemkwaliteit en het beheer van de landbouwgrond.

WIST U DAT ?

Gras groeit op natuurlijke wijze zonder dat er dure ploegen en behandelingen nodig zijn.

  • In het Gramitherm® productieproces worden de verteerbare materialen gescheiden van de te recupereren vezels.
  • 1 hectare weidegras = 200 m3 Gramitherm®, oftewel de isolatie van 7 gezinswoningen
  • De productie van Gramitherm® concurreert niet met de voedselproductie.
  • Gramitherm® neemt actief deel aan het verminderen van de broeikasgassen. Het bevat atmosferische CO2 die door het gras wordt geabsorbeerd tijdens de groeifase.
  • Productie-uitval en afval zijn volledig recyclebaar