KOOLSTOFBALANS

De grondstof van Gramitherm®, gras, absorbeert een grote hoeveelheid CO2. We valoriseren hiermee een reststroom die op heden als afvalproduct gezien wordt, de productie van de panelen gebeurt met een minimale hoeveelheid grijze energie; de combinatie van deze elementen leidt tot een negatieve koolstofbalans (1 kg Gramitherm® slaat 1,5 kg CO2-EQ op).

Ja, de negatieve koolstofbalans is gecertificeerd door een Milieu- en gezondheidsverklaringsbijsluiter beschikbaar op basis van INIES. Bovendien is er een EPD beschikbaar via het TOTEM-platform (België) dat certificeert dat gedurende de hele productiefase 1 m² van een paneel met een dikte van 100 mm 5,01 kg CO2-EQ opslaat.

PRODUCTIE

Onze productiecapaciteit bedraagt 200.000 m³ per jaar.

Onze productiefaciliteit bevindt zich in Auvelais/Sambreville in Wallonië, België.

HET Gras

Het gras groeit vrijwel overal en vernieuwt zich zeer snel. Het is “verloren” of “afval” gras (natuurgebieden, kanaaloevers, onderhoud van gemeenten, etc.) dat wordt gebruikt om Gramitherm® te produceren. Het hoeft niet te worden geteeld: Hierdoor dient voor de productie geen gebruik gemaakt te worden van landbouwgrond bestemd voor onze voedselproductie, geen noodzaak voor irrigatie, bemesting, etc.

Ja, de panelen worden gerecycled voor hergebruik.

De snijresten tijdens de productie worden direct hergebruikt in het productieproces om nieuwe panelen te maken. Hetzelfde geldt voor van panelen die vrijkomen bij einde levensduur of voor snijresten op bouwplaatsen.

Het is een onuitputtelijk materiaal dat zeer snel vernieuwt. We hebben het potentieel van miljoenen tonnen beschikbaar gras.

IsolatiePrincipes

Gramitherm® kan worden gebruikt voor zowel interne als externe isolatie: muren, plafonds, zolders, vloeren, scheidingswanden voor renovaties of nieuwbouw.

Ja, om de thermische prestaties op lange termijn en de duurzaamheid te waarborgen, moet het isolatiemateriaal worden beschermd met membranen.

De “dampremmende” folie, aan de warme zijde, zorgt voor de nodige luchtdichtheid om energieverliezen via lekken te voorkomen en regelt de waterdampstroom door de wand.

De “regendichte” folie, aan de koude zijde (buitenzijde) van het isolatiemateriaal, zorgt voor waterdichtheid maar ook winddichtheid om luchtstromen in het isolatiemateriaal te beperken (wat de thermische capaciteit tot 75% kan beïnvloeden!). De regendichte folie moet zeer dampdoorlatend zijn.

Voor meer informatie, zie onze technische documenten hier te downloaden.

 

KENMERKEN VAN HET ISOLATIEMATERIAAL

Gramitherm® is een isolator tegen de koude (Lambda van 0,041 W/m.K) en tegen zomerse hitte.

Gramitherm® heeft een alphawaarde van 0,99 bij 1000hz waardoor het vaak voor zijn akoestische kwaliteiten ingezet wordt. De goede geluidsabsorbtie biedt rust en comfort.

Gramitherm® reguleert vocht: 1 m² bij een dikte van 100 mm kan tot 4,6 liter water absorberen en deze hoeveelheid weer afgeven onder droge omstandigheden.

AFMETINGEN EN INSTALLATIE

Alle semi-flexibele Gramitherm®-panelen hebben een afmeting van 1200 mm x 600 mm.

De dikte varieert van 45 mm tot 240 mm (12 verschillende diktes: 45 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 150 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240).

De installatie is eenvoudig, geen behoefte aan een masker of handschoenen. Het is een gezond en niet-irriterend product.

Het snijden is eenvoudig met geschikt gereedschap.

OPslag van de panellen

De panelen moeten droog worden opgeslagen en beschermd tegen weersinvloeden.

 

Langdurige opslag op pallets moet worden vermeden.